[gnome-no] Re: Ordbok oppe osv.Den Tue, 23 Mar 2004 20:51:36 +0100, skrev Ted Sola:

> For det første så er det en ordbok oppe på
> http://ted.homelinux.com/gnome/ . Den kommer nok hovedsaklig til å bli
> brukt av meg og noen til som oversetter gnome for øyeblikket. (Kjartan
> Maraas har oversatt nesten alt til nå:)
> 
> Vi har valgt å følge standardene som er utviklet av Skoleinux (
> http://i18n.skolelinux.no/nb/Fellesordl.eng-no.html ) og kommer derfor
> bare til å føye til ord som ikke er listet der. 
> 
> Jeg har tatt meg friheten av å legge til ordene nedenfor allerede, men
> ting kan/skal jo selvfølgelig drøftes. 

:) Bra jobbet. Dette er et hjelpemiddel vi vil få god nytte av.

-martin
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]