Re: [gnome-nl] Vertaling op GNUZiet er goed uit, hoewel 'proprietary software' beter letterlijk te vertalen is als 'propriëtaire software' ipv 'private software', want dat klinkt alsof vrije software tegenover privé-eigendom oid staat. Zie bv. ook:
https://fsfe.org/about/basics/freesoftware.nl.html

(Het zou erg handig zijn als de FSF en FSFE een gezamenlijke repo hadden voor info-pagina's, zodat we voor dit soort dingen niet alles twee keer hoeven te vertalen.)

Groetjes
Nathan

Justin van Steijn schreef op ma 29-02-2016 om 22:40 [+0100]:
Beste Gnome-medevertalers,

Zojuist is er weer eens een artikel op de website van GNU vertaald naar
het Nederlands. Ik zit daar in een "team" van 2 personen (dus met één
iemand anders) om de website naar het Nederlands te vertalen.

Heeft iemand misschien zin om de vertaling [1] door te lezen? Als iemand
dit wil doen zou dit heel fijn zijn. Misschien zijn er dingen niet
logisch vertaald of lopen sommige zinnen niet goed. En het is de vraag
of de vertaling te begrijpen is.
Alvast bedankt als iemand dat wil doen ;)

Groeten, Justin

[1] https://gnu.org/philosophy/free-software-even-more-important.html
_______________________________________________
gnome-nl-list discussielijst
gnome-nl-list gnome org
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-nl-list

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]