[gnome-nl] Po-bestanden Gimp verouderd?Hallo allen

 

Mijn naam is André Schutten. Ik ben bezig met de vertaling van Gimp. Ik moet nog aan de videomodule beginnen, maar de rest is bijna af. Het enige probleem dat ik heb, is dat ik de bugfixes in de sneltoetsen niet altijd goed kan controleren.

 

Ik heb de po-bestanden met poedit opgeslagen als mo, heb de mo's hernoemd en heb ze naar de installatiedirectory van Gimp gekopieerd. Als ik Gimp nu start, zie ik een fors deel van mijn vertalingen op het scherm, maar niet alles. Als ik bijvoorbeeld rechtsklik op een kleurverloop, zijn de twee onderste opties van het contextmenu niet vertaald. Als ik vervolgens een van de Engelse strings ("Custom _Gradient...") opzoek in mijn bestanden, vind ik deze terug in gimp-script-fu.gimp-2-8.nl.po en gimp-tiny-fu.master.nl.po. De string is niet beschikbaar voor vertaling omdat er een "#~ " voor staat. Mijn po's bevatten ook regelmatig plug-ins-strings die op het scherm niet te vinden zijn.

 

Is er een manier om mijn strings allemaal op het scherm te krijgen?

 

 

Groeten,

André

 

 

 

 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]