Re: [gnome-nl] gnome-system-monitor - masterHey Wouter, bedankt voor het nakijken.

Ik heb nog wel een opmerking: In ubuntu de vertaling 'systeemmonitor' in
plaats van 'processenbeheer' voor de naam van de applicatie, dus ik denk
dat ik die vertaling ook naar die van master gemerged heb. Als jullie
processenbeheer als vertaling willen gebruiken zal ik dat ook bij ubuntu
voorstellen, zodat we niet verschillende vertalingen gebruiken. 
Ik stel dan voor dat we dan bij de 'keywords'
(#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:3) zowel 'systeemmonitor'
als 'processenbeheer' opnemen, zodat gebruikers beide strings kunnen
gebruiken om naar het programma te zoeken.

Met vriendelijke groet,
Redmar

noreply gnome org schreef op za 23-03-2013 om 21:16 [+0000]:
Hello,

The new state of gnome-system-monitor - master - po (Nederlands) is now 'Gecommit'.
https://l10n.gnome.org/vertimus/gnome-system-monitor/master/po/nl

Gecommit met enkele wijzigingen. Deze kun je op 
https://git.gnome.org/browse/gnome-system-monitor/commit/?id=198a63b9b5d26ceb7d2e51e9798da7efe1acbe9f 
vinden. Dit is tevens mijn feedback/review. :)

commit 198a63b9b5d26ceb7d2e51e9798da7efe1acbe9f
Author: Wouter Bolsterlee <uws xs4all nl>
Date:   2013-03-23 22:16:15 +0100

    Updated Dutch translation

commit 955594fe92f20f6c0302a608fe382dcd8ae72466
Author: Redmar <redmar ubuntu com>
Date:   2013-03-23 21:56:09 +0100


Wouter Bolsterlee
--
Dit is een automatische berichtgeving van l10n.gnome.org.
_______________________________________________
gnome-nl-list discussielijst
gnome-nl-list gnome org
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-nl-list

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]