[gnome-nl] cheese - masterHello,

The new state of cheese - master - po (Nederlands) is now 'Vertaald'.
https://l10n.gnome.org/vertimus/cheese/master/po/nl

Hè hè dat werd tijd dat ik deze inleverde.

Gedaan:
* Bijna alle fuzzy en onvertaalde strings. De string ``Shoot'' heb ik onvertaald gelaten want ik kan het niet 
vinden in Cheese. Je kunt het snel vinden door te zoeken op: ``# @proeflezer: Kun jij dit vertalen?''
* Van voor tot achter doorgelezen, maar weinig geprobeerd te verbeteren.

Opvallendste dingen in de vertaling:
* De tabbladen van Edit/Bewerken --> Preferences/Voorkeuren heb ik als volgt vertaald
** Webcam       = Webcam
** Image        =? Beeldcorrectie
** Capture       =? Foto's nemen
``Beeldcorrectie'' en ``Foto's nemen'' is hoe ik de tabbladen zelf genoemd zou hebben als ik niet zou weten 
dat ze in het Engels ``Image'' en ``Capture'' heten.

Hoop dat er weinig verbeterwerk te doen is.

laudaka
--
Dit is een automatische berichtgeving van l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]