[gnome-nl] gnome-system-monitorHey mensen,

Ik heb even problemen met het inloggen op damned lies, maar ik wilde
even zeggen dat gnome-system-monitor volledig vertaald is in launchpad,
en ik heb die vertalingen ook naar master gemerged.

Ik zal later nog proberen of ik in kan loggen om dat bestand te
uploaden.

Groet,
Redmar

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]