Re: [gnome-nl] Contact(s)Hannie Dumoleyn schreef op vr 28-06-2013 om 09:54 [+0200]:
In deze module is wel contactpersoon/personen gebruikt.
Ik breng dit dus nog een keer onder de aandacht. Waar kiezen we voor?

Het maakt mij niet zo heel veel uit eigenlijk. Contacten hoeven niet per
se personen te zijn (bijvoorbeeld algemene adressen van organisaties),
en 'contact' is korter dan 'contactpersoon'. Wat vind je zelf?


    — Wouter


Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]