[gnome-nl] nautilus - masterHello,

A new comment has been posted on nautilus - master - po (Nederlands).
http://l10n.gnome.org/vertimus/nautilus/master/po/nl

Op dit moment niet. Als iemand zich geroepen voelt..?

Reinout van Schouwen
--
Dit is een automatische berichtgeving van l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]