[gnome-nl] gparted - masterHello,

A new comment has been posted on gparted - master - po (Nederlands).
http://l10n.gnome.org/vertimus/gparted/master/po/nl

Vertaling bijgewerkt met de volgende vertalingen:
* the Volume Group (zn)        - de voluminagroep
* the Physical Volume (zn)     - het fysieke volumen
en ook:
* Volume Serial Number (zn) -  volumen-serienummer 

Nog wat piepkleine wijzigingen.

laudaka
--
Dit is een automatische berichtgeving van l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]