[gnome-nl] gcr - masterHello,

The new state of gcr - master - po (Nederlands) is now 'Gecommit'.
https://l10n.gnome.org/vertimus/gcr/master/po/nl

Bij het melden van een commit is de juiste actie om te kiezen in damned lies 'Commit melden'. Bij deze. :) 

Reinout van Schouwen
--
Dit is een automatische berichtgeving van l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]