Re: [gnome-nl] gtk+ - master: vertaling van focusRachid schreef op ma 22-08-2011 om 15:49 [+0200]:
> Dat durf ik niet zo snel met zekerheid te zeggen, maar zie bijv. deze
> string: Whether the child_displacement_x/_y properties should also
> affect the focus rectangle
> Vrij technisch als je het mij vraagt, of de doorsnee gebruiker dit nou
> te zien krijgt of niet... 

Verreweg de meeste strings (misschien zelfs alle) van GTK+-properties
komen nooit in beeld bij normale gebruikers. Technisch jargon laten we
wat mij betreft gewoon onvertaald.

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]