Re: [gnome-nl] [Bug 500631] The short description of Gnome SudokuEr wordt hier voorgesteld om "redenatievermogen" te wijzigen in "redeneringsvermogen".
Zelf zou ik voor de vertaling van "logic skills" kiezen voor "logisch denkvermogen".
Wat vinden anderen hiervan.
En mijn vraag is ook: is het zinvol om voor één kleine wijziging de vertaling opnieuw te reserveren, te wijzigen en terug te sturen naar DL?
Groeten,
Hannie

l10n schreef op ma 07-11-2011 om 14:15 [+0000]:
https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=500631
 l10n | Dutch [nl] | GNOME 3.2

André Klapper <a9016009> changed:

      What  |Removed           |Added
----------------------------------------------------------------------------
      Version|GNOME 2.20         |GNOME 3.2

--- Comment #1 from André Klapper <a9016009 gmx de> 2011-11-07 14:15:11 UTC ---
http://l10n.gnome.org/POT/gnome-games.master/gnome-games.master.nl.po says

# cijferpuzzel/getallenpuzzel
#: ../gnome-sudoku/gnome-sudoku.desktop.in.in.h:2
msgid "Test your logic skills in this number grid puzzle"
msgstr "U kunt met deze cijferpuzzel uw redenatievermogen testen"

=> still valid.
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]