Re: [gnome-nl] "Banshee-muziekspeler"cumulus0007 gmail com schreef op za 30-04-2011 om 19:12 [+0200]:
> het valt mij op dat het menu-item voor Banshee vertaald is als
> "Banshee-muziekspeler". Deze benamingswijze komt niet overeen met die
> van andere programma's, zoals "Firefox webbrowser", "Tomboy
> notitie's", "Evolution e-mail en agenda" enz. Ik stel voor om dit te
> wijzigen naar "Banshee muziekspeler".

In het Nederlands (en Duits) worden samenstellingen gevormd zonder
spatie. Dit geldt ook als er Engelse woorden gebruikt worden. Wel kan
een facultatief koppelteken gebruikt worden. Regel 12.A op
http://woordenlijst.org/leidraad/12/1 stelt: "Een in het Nederlands
gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in één
woord."

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]