[gnome-nl] "Banshee-muziekspeler"



Hallo vertalers,

het valt mij op dat het menu-item voor Banshee vertaald is als
"Banshee-muziekspeler". Deze benamingswijze komt niet overeen met die
van andere programma's, zoals "Firefox webbrowser", "Tomboy
notitie's", "Evolution e-mail en agenda" enz. Ik stel voor om dit te
wijzigen naar "Banshee muziekspeler".

Sander


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]