Re: [gnome-nl] Gnome PanelBeste Hannie,

Ik reageer hieronder op je vragen.

2011-04-19 klockan 10:29 skrev Hannie:
> Na jouw uitstekende uitleg van 'factory' was je tot de slotsom
> gekomen dat dit woord beter niet vertaald moet worden. Ik kom echter
> in het bestand gnome-panel.master overal het woord 'fabriek' tegen.
> Dit zou dus veranderd moeten worden in 'factory'.

Ja, dat lijkt me het beste in dit geval.

> Voorbeeld:
> Factory for Test DBus Applet
> Huidige vertaling: Fabriek om klok-applets aan te maken.
> Moet worden: Factory om klok-applets aan te maken.
> Laat me even weten of ik dit inderdaad overal moet wijzigen.

Dat vind ik een prima vertaling. Wat betreft mijn "laatste woord": ik heb de
wijsheid ook niet in pacht en doe vaak ook maar wat. :)

> Verder heb ik de vrijheid genomen overal %I (12 u) te wijzigen in %H
> (24 u) en %p te verwijderen.

Weet je zeker dat dit de bedoeling is? Ik weet het niet 100% zeker (heb het
niet gecontroleerd), maar het zou kunnen dat een gedeelte van de strings
bedoeld is voor de 24-uursweergave en een ander gedeelte bedoeld is voor de
12-uursweergave. (Uiteraard ben ik het met je eens dat een Nederlandstalige
omgeving consequent de 24-uursnotatie dient te gebruiken.)

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]