Re: [gnome-nl] Applet FactoryUndiFineD schreef op di 12-04-2011 om 11:31 [+0200]:
> Gezien het met toegankelijkheid te maken heeft zal het een indicator
> type betreffen
> bijvoorbeeld of capslock is ingedrukt en of dat dan audiabel of
> visueel moet zijn.

Nee, het zit anders in elkaar. Zie mijn antwoord op het oorspronkelijke
bericht in deze thread voor uitgebreide uitleg.

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]