Re: [gnome-nl] Van LP naar GnomeHoi Hannie,

Hannie schreef op zo 26-09-2010 om 12:53 [+0200]:
> De vertaling is op LP voltooid en de suggesties zijn door Redmar nagekeken.

Kun je een inschatting geven van de kwaliteit van de vertalingen? Ik ben
niet op de hoogte van de kwaliteiten van de Ubuntu-vertalers, maar jij
bent dat denk ik wel. Zoals ik al eerder heb aangegeven ga ik ongezien
akkoord met vertalingen die door jou zijn gemaakt of verbeterd. Ik weet
alleen niet of dat hier ook gebeurd is.

> Nu kan ik wel de voltooide vertaling van LP downloaden, maar kan ik die 
> dan zomaar naar Gnome uploaden?

Ja, dat kan. Ik vermoed dat er nauwelijks verschillen zullen zitten in
de te vertalen strings.

> Of moet ik het bestand van LP hernoemen (naar empathy.master.nl.po) en 
> dan uploaden?

Nee, dat hoeft niet. Naamgeving is onbelangrijk volgens mij.

> Omgekeerd zit ik ook nog met een probleem. [...]
> Dus lijkt het mij toch verstandig Evolution 2.32 handmatig te 
> importeren. Ik zie dan wel of dat later overschreven wordt.

Het lijkt mij dat dit geen kwaad kan. In het "ergste" geval wordt de
bijgewerkte vertaling met (wederom) de bijgewerkte vertaling
overschreven... 

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]