Re: [gnome-nl] Evolution klaarOp donderdag 23-09-2010 om 17:07 uur [tijdzone +0200], schreef Hannie:
> De vertaling van Evolution is klaar en kan wat mij betreft gecommit worden.
> Er zullen vast nog foutjes in zitten, maar het is te veel werk om alle 
> 4500 strings aan een nauwkeurige controle te onderwerpen. Misschien 
> voelt iemand zich geroepen dit alsnog te doen ;)

Hannie,

Je hebt heldenwerk verricht. Hulde. :) 

Zo te zien heeft Mario je werk naar zowel gnome-2-32 als master
gecommit. In gnome-2-32 zijn echter nog enkele fuzzies over. Zie jij
kans hier nog naar te kijken? Je kunt het PO-bestand hier vinden:
http://l10n.gnome.org/vertimus/evolution/gnome-2-32/po/nl

Nogmaals hulde. :)

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]