[gnome-nl] Evolution klaarDe vertaling van Evolution is klaar en kan wat mij betreft gecommit worden.
Er zullen vast nog foutjes in zitten, maar het is te veel werk om alle 4500 strings aan een nauwkeurige controle te onderwerpen. Misschien voelt iemand zich geroepen dit alsnog te doen ;)
Groeten,
Hannie
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]