Re: [gnome-nl] vertaalspurt (Ubuntu)Op dinsdag 21-09-2010 om 09:29 uur [tijdzone +0200], schreef Hannie:
> Voor de Ubuntu-vertaalspurt van a.s. weekeinde wil ik een lijstje maken 
> van onvoltooide vertalingen (2.32) die voorrang hebben. Als Empathy door 
> Wouter gereserveerd is, dan is het niet handig dat in mijn lijstje op te 
> nemen, want dan gaan we dubbel werk doen. Wel neem ik b.v. pitivi, 
> gedit, rythmbox e.d. op. Met Evolution ben ik zelf bezig (en bijna 
> klaar). NetwerkManager is ook klaar, maar is bij DL door Dooitze de Jong 
> gereserveerd, door Redmar voltooid en moet m.i. dus door Dooitze weer 
> geüpload worden.
> Als jullie nog iets voor mijn lijstje weten, laat het dan even weten. Ik 
> zal mijn lijstje, als ik het af heb, naar deze lijst sturen.

Hannie,

Pak gerust Empathy op. Ik kom er waarschijnlijk zelf niet aan toe
namelijk.

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]