Re: [gnome-nl] Knap resultaat vertaalspurtOp zondag 19-09-2010 om 21:43 uur [tijdzone +0200], schreef Hannie:
> Jullie zijn behoorlijk ijverig geweest vandaag. Complimenten.

We doen ons best, maar uiteindelijk zijn we in het totaal maar 2%
gestegen, namelijk van 82% naar 84%. Op zich is dat niet erg, want 100%
is niet ons doel. We houden er zo mee op, maar maken nog wel even een
verdeling van enkele modules waarvan we vinden dat die aandacht nodig
hebben. Deze verdeling kun je op l10n.gnome.org zien.

Hannie, kun jij laten weten of jij nog progressie denkt te maken met
Evolution? Dat is eigenlijk de enige module waarover we nog wel wat
zorgen hebben...

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]