Re: [gnome-nl] pitivi - masterOn Tue, 14 Sep 2010 20:20:20 +0200, Mario Blättermann
<mario blaettermann freenet de> wrote:

> Nee, helaas niet. Mijn taalkennis is niet voldoende ervoor, dus probeer
> ik zo veel mogelijk te vertalen, maar wat over blijft, blijft gewoon
> over :-(

Wouter had me gevraagd of ik even wilde proeflezen maar ik ben er nog niet
aan toegekomen, sorry.

groeten,


-- 
Reinout van Schouwen


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]