Re: [gnome-nl] gnome-control-center - gnome-2-32Op maandag 13-09-2010 om 01:16 uur [tijdzone +0200], schreef Reinout van
Schouwen:
> Op zondag 12-09-2010 om 14:42 uur [tijdzone +0000], schreef
> noreply gnome org:
> 
> > scaleren -> schalen 
> 
> Als je het helemaal correct wilt hebben moet het zijn: op schaal
> brengen.
> 
> "schalen" als werkwoord (dus niet als zelfstandig naamwoord meervoud) is
> volgens Van Dale geen correct Nederlands.

Volgens het Groene Boekje wel: http://woordenlijst.org/zoek/?q=schalen

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]