Re: [gnome-nl] evolution - masterOp vrijdag 03-09-2010 om 16:08 uur [tijdzone +0000], schreef
noreply gnome org:
> De nieuwe status van evolution - master - po (Nederlands) is nu 'Vertaald'.
> http://l10n.gnome.org/vertimus/evolution/master/po/nl

Voor alle duidelijkheid: de vertaling van Evolution is NIET bijgewerkt.
Dit was een experimentje van mij voor het vergelijken van de vertalingen
uit verschillende branches.

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]