Re: [gnome-nl] gcalctool - masterJan Claeys schreef op di 19-10-2010 om 05:38 [+0200]:
> Het probleem met het undo-teken is dat slechts een beperkt aantal
> fonts
> dat beschikbaar hebben (ik vond er 3...), maar ook dat het bij de
> standaard tekstgrootte nogal klein en daardoor onherkenbaar is. 

En deze?

  ↶  U+21B6 ANTICLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW

Zit in DejaVu Sans. Misschien wat klein, maar "↶ Terug" (dus met tekst)
is misschien wel het beste. Icons zonder tekst zijn sowieso een slechte
zaak, dus een kort woord erbij lijkt me wel nodig.

    — Wouter

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]