Re: [gnome-nl] Gnome Disk Utility?Ik heb vandaag een start gemaakt met het vertalen van Gnome Disk
Utility. Althans, start, het is al voor meer dan 60% voltooid. Er
zitten een aantal fuzzy's tussen waarvoor ik geen goede vertaling
weet, maar dat zijn er slechts een stuk of vijf. Ik heb het in een
paar uurtjes gedaan, er kunnen dus wat fouten in zitten.

Ik hoor het wel :)


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]