Re: [gnome-nl] =?iso-8859-1?q?Tijd_voor_een_nieuwe_co=F6rdinator=3F?=Hoi Wouter,

Ik heb even gewacht om mensen de mogelijkheid te geven te reageren.

Ik ben blij dat je aangeeft dit graag van me over te willen nemen. Zoals
al eerder is gebleken uit de oproep om vers bloed binnen is het
enthousiasme ver te zoeken. 9 jaar is een lange tijd om coördinator te
zijn. Het heeft dan ook zijn weerslag gehad op mijn activiteit zeker in
de afgelopen jaren. Ik ben al tijden op zoek naar iemand die het over
wil nemen, maar er is tot nu toe niemand geweest die de taak met
enthousiasme wil oppakken.

In je e-mailtje stel je duidelijk dat je de rol van coördinator goed
denkt te kunnen vervullen. Ik kan dat natuurlijk alleen maar
onderschrijven. Wat mij betreft maken we de verandering van
coördinatorschap dan ook officieel.

Groetjes,
Vincent van Adrighem

Attachment: signature.asc
Description: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]