Re: [gnome-nl] euro tekenP�on, Jan 30, 2006 at 12:03:47PM +0100, Reinout van Schouwen skrev:
> On Mon, 30 Jan 2006, Ruben Vermeersch wrote:
> >Uit nieuwsgierigheid: bedoel je daarmee de compiler die .po omzet naar
> >.mo?
> >Vertaalde strings komen toch nooit in de source files zelf terecht?

> Inderdaad. Ik begrijp het gedoe met die octale representaties ook niet 
> helemaal. Alle UTF-8 tekens kunnen zonder meer in een .po file worden 
> opgenomen, zolang je in de header maar de charset goed aangeeft.

Klopt! Voor .po files is het niet zo'n probleem; die hebben toch een header
voor de encoding. Voor C source files ligt het iets anders. Je kunt daarvoor
beter de octale representatie gebruiken voor strings die in de code
voorkomen. Persoonlijk vind ik dat je dan beter consequent kunt blijven en
overal de octale representatie moet gebruiken.

 mvrgr, Wouter

-- 
:wq                            mail uws xs4all nl
                           web http://uwstopia.nl

laat toch eens die god los :: het is zonde van de tijd       -- monza

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]