Re: [gnome-nl] euro tekenPå Sun, Jan 29, 2006 at 11:21:04PM +0100, Johan Blok skrev:
> Voor gcompris moet ik het dollar teken vertalen naar een euro teken, hoe
> kan dat?

Bedoel je dat je de .po file aanpast? In dat geval kun je gewoon een unicode
Euro-teken in de .po file neerzetten (€) of liever de octal representatie
ervan (om compiler problemen te voorkomen): \342\202\254. Een voorbeeld
(zelf verzonnen):

| msgid "Total amount: $ %d"
| msgstr "Totaalbedrag: \342\202\254 %d"

Succes!

 mvrgr, Wouter

-- 
:wq                            mail uws xs4all nl
                           web http://uwstopia.nl

it's very scary :: fighting snake               -- underworld

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]