Re: [gnome-nl] Re: GNOME 2.12 Live CD contains beta packages + suggestion (fwd)ik lees deze mail veels te laat :(

Aangezien ik gebruik maak van de live-cd cvs scripts: mijn versie van
de livecd is nagenoeg hetzelfde als die van Bauer en Villa...
De preseed teksten (de F1-F10 teksten voor je daadwerkelijk boot) zijn
door mij wel vertaald. Ik zal deze nog doorsturen aan Macus Bauer,
mits jullie akkoord gaan met deze vertalingen.
Ik meen mij te herinneren van de laatste keer dat ik "apt-get
--upgrade" wel aanzette in de scripts dat breezy ondertussen wel 2.12
packages had (i.p.v. 2.11.93) Dit moet ik nog controleren.

Als de live cd zoals die nu online staat ( de cd van Bauer en Vila
dus) voldoende is voor jullie toepassingen, dan kan ik stoppen met
aanpasingen maken en misschien met Bauer et al. meehelpen aan de
live-cd. Erik liet iets vallen over een live-cd specifiek voor
Gnome-NL? Indien dergelijke gewenst is, laat het me weten... inhoud
specifiek voor Gnome-NL kan in de huidige opzet makkelijk worden
toegevoegd.

Roy

On 9/13/05, Reinout van Schouwen <reinout cs vu nl> wrote:
> 
> Hallo allen,
> 
> Meer over de live-cd's, jullie horen het: testers gevraagd!
> 
> Roy, kun je ons een status update geven over de stand van zaken aan jouw
> kant?
> 
> Reinout
>[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]