Re: [gnome-nl] open source community sessions @ LinuxWorld 2005Op wo, 14-09-2005 te 01:55 +0200, schreef Reinout van Schouwen:
> On Tue, 13 Sep 2005, Fabrice Mous wrote:
> 
> > Wie van GNOME-NL heeft tijd en zin om dat te doen? Reageer hier en/of 
> > stuur me een mail wanneer je dit wil doen.
> 
> Ik wou er maar even aan toevoegen dat alle >60 lurkers op deze lijst 
> zich ook aangesproken mogen voelen =)

Waarom vallen dit soort dingen altijd buiten de vakanties :-( Ik kan
misschien wat regelen met school, even kijken.

Groetjes,
Michiel

Attachment: signature.asc
Description: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]