Re: [gnome-nl] Vertalingen aaan de release notes #2On Tue, 2005-09-06 at 23:11 +0200, Karel Demeyer wrote:
Ik heb die po vban Czubin ff bekeken en zag nogal wat fouten,  maar heb
Zolang je maar niet denkt dat ik die fouten heb geschreven .
Heb maar een tiental zinnen vertaald ;)
nu geen tijd om te zien wat zo'n po inhoudt ... bv "applicaties" ipv"
toepassingen", ergens 'n typo -in 2.12 dat 2.'12 werd ofzo.
Deze zit vol:
sgstr "Als onderdeel van het werk om de <ulink url="">
\"http://www.gnome.org/projects/sabayon/\";>Sabayon</ulink>
gebruikers-profiel beheerder te ondersteunen, leest en verandert GNOME
nu minder *settings* tijdens het opstarten. Naast een kleine
snelheidswinst, betekent dit dat GNOME 2.12 makkelijker dan ooit te
*beren* is, vooral in *cominatie* met Sabayon, *die* - alhoewel nog geen
officieel onderdeel van GNOME - het makkelijk maakt om
gebruikersprofielen voor GNOME aan te maken."

msgstr "GNOME 2.12 heeft enkele nieuwe mogelijkheden die het leven
makkelijker maken voor systeembeheerders, als ook voor mensen die hun
eigen computer beheren."
-> is 't niet alsook ipv "als ook" ?

Ik heb die po niet goed bekeken maar eens snel doorgescrolled, dus
kunnen nog wat fouten inzitten.  Dat verwacht ik althans (niet negatief
bedoeld)

groeten,

Karel.

Op di, 06-09-2005 te 21:49 +0200, schreef Ikke:
> Hija,
> 
> Ik nam net even enkele van die vertaalstukjes door, en wat me opviel was
> dat in de nl tekst steeds "Gtk+" gebruikt wordt, terwijl in C "GTK+"
> staat. Heeft dit een bepaalde reden ofzo? (ik vind persoonlijk GTK+
> beter ;))
> 
> Ikke
> 
> On Tue, 2005-09-06 at 21:03 +0200, Reinout van Schouwen wrote:
> > Hallo Mark,
> > 
> > On Tue, 6 Sep 2005, Mark Czubin wrote:
> > 
> > > Heb niet alles vertaald van de rest ... de uitvlucht: ik ben moe :)
> > > Toch wel zeker een tiental.
> > >
> > > zie bijlage.
> > 
> > Tip: als het om slechts 1 file gaat dan is het niet zinvol om er een 
> > .tar.gz van te maken, alleen bzip2 heeft de voorkeur.
> > 
> > Nog wel een vraag. Als ik jouw vertaling vergelijk met die van Ronald 
> > zie ik dit:
> > 
> > $ msgfmt -o /dev/null -cv Release\ notes\ vertalingen.po
> > 189 translated messages, 40 fuzzy translations, 8 untranslated messages.
> > 
> > $ msgfmt -o /dev/null -cv release-notes.HEAD.nl.po
> > 180 translated messages, 37 fuzzy translations, 20 untranslated 
> > messages.
> > 
> > Dat zou betekenen dat je 9 berichten hebt vertaald, maar dat er ook
> > 3 fuzzy berichten bij zijn gekomen. Hoe zit dat precies?
> > 
> > Tot slot, het is de bedoeling dat je je eigen naam toevoegt aan de 
> > translator-credits en invult in het Last-translator veld.
> > 
> > 
> > groeten,
> > 
> > _______________________________________________
> > gnome-nl-list discussielijst
> > gnome-nl-list gnome org
> > http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-nl-list
> 
> _______________________________________________
> gnome-nl-list discussielijst
> gnome-nl-list gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-nl-list

_______________________________________________
gnome-nl-list discussielijst
gnome-nl-list gnome org
http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-nl-list
--
Mark Czubin <czubin ellisdesign org>


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]