Re: [gnome-nl] release notes vertalingenP�on, Sep 05, 2005 at 08:42:32AM -0400, Ronald S. Bultje skrev:
> On Mon, 2005-09-05 at 12:54 +0200, J.M. Maurer wrote:
> > Is er veel veranderd post-2.11.92 ? Ik wil er wel wat doen, maar ik heb
> > geen zin in die compile hell van vorige keer :)
> 
> Iemand zal door die compile-hell moeten, vrees ik... Kun je dat niet een
> nachtje of 2 in een speciale prefix laten ploeteren m.b.v. jhbuild oid?

Ik heb hier een compleet werkende jhbuild omgeving. Als iemand zin heeft om
een avondje langs te komen... (ik heb zelf geen avonden vrij deze week)

 mvrgr, Wouter

-- 
:wq                            mail uws xs4all nl
                           web http://uwstopia.nl

this is dangerous :: open up your head feel the shell shock    -- prodigy

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]