Re: [gnome-nl] release notes vertalingenOn Mon, 2005-09-05 at 02:55 +0200, Reinout van Schouwen wrote:
> On Sat, 3 Sep 2005, Ronald S. Bultje wrote:
> 
> > Als je geen zin meer hebt, stuur 't gewoon maar weer terug naar de list.
> 
> Hierbij een herziene versie, maar nog alleszins niet compleet.
> 
> Wie heeft er trouwens zin om screenshots te maken waarin de Nederlandse 
> vertaling zichtbaar is?

Is er veel veranderd post-2.11.92 ? Ik wil er wel wat doen, maar ik heb
geen zin in die compile hell van vorige keer :)

Marc
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]