Re: [gnome-nl] release notes vertalingenOn Mon, 2005-09-05 at 12:54 +0200, J.M. Maurer wrote:
> Is er veel veranderd post-2.11.92 ? Ik wil er wel wat doen, maar ik heb
> geen zin in die compile hell van vorige keer :)

Iemand zal door die compile-hell moeten, vrees ik... Kun je dat niet een
nachtje of 2 in een speciale prefix laten ploeteren m.b.v. jhbuild oid?

Ronald
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]