Re: [gnome-nl] Ubuntu Rosetta
Hallo Jeroen,

On Sat, 3 Sep 2005, Jeroen van der Vegt wrote:

Ik kreeg onlangs een mailtje van de ontwikkelaars van Inkscape dat iemand zo vriendelijk was geweest om in het kader het het Ubuntu Rosetta project al mijn vertaalwerk nog eens dunnetjes over te doen. Blijkbaar was het Rosetta project uit gegaan van een oude .po file, en 'vergeten' te syc'en met Inkscape CVS.

Je geeft hier precies een van mijn grootste ergernissen aan Ubuntu / Rosetta weer. Met mijn Abiword vertaling was iets soortgelijks het geval. Klagen op de Rosetta-users mailinglist heeft tot dusver (blijkbaar) niets uitgehaald.

Het probleem lijkt me tweeledig. Rosetta is ontegenzeggelijk een drempelverlagend vertalingssysteem. Dit brengt echter met zich mee dat mensen die van toeten noch blazen weten vertalingen gaan lopen maken (vaak van tenenkrommende kwaliteit, ook nog). Deze mensen weten niets van bestaande vertalingen, of hoe ze daar aan zouden moeten komen, af.

Aan de andere kant mogen ze er redelijkerwijs van uitgaan dat Ubuntu geen dingen als 'te vertalen' op Rosetta neerzet die al vertaald zijn. En dat doen ze dus kennelijk wel.

De enige manier om dit soort langs-elkaar-heenwerken tegen te gaan is om te proberen contact te houden met de ubuntu-nl vertalers. Maar in hoeverre deze als een team opereren, of zelfstandig, geen idee...

groeten,

--
Reinout van Schouwen
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]