[gnome-nl] Reminder ubuntu-nl meeting (fwd)
Whoa, dit had ik even gemist.

Nog GNOME'ers die het leuk vinden hun licht op te steken bij de Ubuntu community? We zijn welkom, dat heb ik al nagevraagd. ;)

--
Reinout van Schouwen			student of Artifical Intelligence
email: reinout cs vu nl			mobile phone: +31-6-44360778
Hallo allemaal,

Morgen (16 februari) om 19:00 begint de ubuntu-nl meeting bij het
Meeting Point op Utrecht CS. Het plan is om eerst iets te gaan eten, en
dan wat te gaan drinken.

Vergeet geen fingerprints van je gpg key mee te nemen, maken we er
gelijk een keysigning van :)

Martijn
-- 
Onzin. Onze zwarte heli is keurig geleend van de UN World Government, en dat
is niet gebonden aan nationale milieuwetgeving.
	- JHM

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

-- 
ubuntu-nl mailing list
ubuntu-nl lists ubuntu com
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]