Re: [gnome-nl] GNOME menurelic wrote:

Hola,

volgens mij mag je "eau" vervangen door "o" in de nieuwe spelling.

"Omgeving" lijkt mij een goede vertaling voor "Places", ook gezien
de inhoud van het menu. En "Desktop" vertalen naar "Bureau"?

relic

Hmm, daar kan ik me goed in vinden ja, Omgeving voor Places en Bureau voor Desktop. Anders zou "werkplek" ook nog wel een goede 2e keuze zijn voor desktop

Laurens[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]