Re: [gnome-nl] Hallo AllemaalOn Tue, 2005-08-30 at 01:33 +0200, Roy Jacobusse wrote:
> Hallo,
> 
> Laat ik beginnen met me even voorstellen:
> 
> mijn naam is Roy Jacobusse en ik ben gevraagd door Erik Snoeijs om een
> nederlandse versie van de GNOME live-cd samen te stellen. Ondertussen
> is gftp vrolijk bezig de laatste .iso die ik heb gemaakt over te
> hevelen naar Erik's PC, dus ik verwacht wel een reactie van Erik over
> de prestaties.

Aangenaam, welkom :-)

> Erik heeft mij ook verzocht een lijstje samen te stellen van de
> applicaties die op de live-cd staan. Volgens de Ubuntu FAQ (de live cd
> is gebaseerd op ubuntu-hoary) zijn deze dezelfde als bij een normale
> ge-instaleerde versie, hier volgt dus een uittreksel van
> mijn /usr/share/applications directory. 
> Namen plus de bijbehorende commando's van alles in de panels:

Goed werk! Paar opmerkingen in lijst zelf:

> <waarschuwing, lijstje is lang>
> Name=Image Viewer
> Exec=eog %U
> 
> Exec=kcmshell kresources
> Name=KDE Resources

Wah?

> Name=Bug Report Tool
> Exec=bug-buddy --core
> 
> Name=Bug Report Tool
> Exec=gnome-open https://bugzilla.ubuntu.com/
> 
> Name=Open Folder
> Exec=nautilus %U
> 
> Name=Sessions
> Exec=gnome-session-properties
> 
> Name=About GNOME
> Exec=gnome-about
> 
> Name=Network Servers
> Exec=nautilus network:
> 
> Name=File Browser
> Exec=nautilus --no-desktop --browser %U
> 
> Name=Home Folder
> Exec=nautilus
> 
> Name=Computer
> Exec=nautilus computer:
> 
> Name=Mouse
> Exec=gnome-mouse-properties
> 
> Name=Keyboard
> Exec=gnome-keyboard-properties
> 
> Name=File Management
> Exec=nautilus-file-management-properties
> 
> Name=About Ubuntu
> Exec=yelp ghelp:about-ubuntu
> 
> Name=GNOME Font Viewer
> Exec=gnome-font-viewer %u
> 
> Name=Apply theme
> Exec=themus-theme-applier %u
> 
> Name=Keyboard
> Exec=gnome-accessibility-keyboard-properties
> 
> Name=Assistive Technology Support
> Exec=gnome-at-properties
> 
> Name=Preferred Applications
> Exec=gnome-default-applications-properties
> 
> Name=Font
> Exec=gnome-font-properties
> 
> Name=Desktop Background
> Exec=gnome-background-properties %F
> 
> Name=Network Proxy
> Exec=gnome-network-preferences
> 
> Name=Sound
> Exec=gnome-sound-properties
> 
> Name=Theme
> Exec=gnome-theme-manager
> 
> Name=Menus & Toolbars
> Exec=gnome-ui-properties
> 
> Name=Keyboard Shortcuts
> Exec=gnome-keybinding-properties
> 
> Name=New Login in a Nested Window
> Exec=gdmflexiserver --xnest
> 
> Name=Windows
> Exec=gnome-window-properties
> 
> Name=Screen Resolution
> Exec=gnome-display-properties
> 
> Name=GNOME Control Center
> Exec=gnome-control-center
> 
> Name=Evolution
> Exec=evolution-2.2
> 
> Name=Evolution Mail
> Exec=evolution --component=mail
> 
> Name=Archive Manager
> Exec=file-roller %F
> 
> Name=Gaim Internet Messenger
> Exec=gaim
> 
> Name=Calculator
> Exec=gcalctool
> 
> Name=Configuration Editor
> Exec=gconf-editor
> 
> Name=Terminal
> Exec=gnome-terminal
> 
> Name=Root Terminal
> Exec=gksudo /usr/bin/x-terminal-emulator
> 
> Name=Run as different user
> Exec=gksuexec
> 
> Name=Login Screen Setup
> Exec=gksudo gdmsetup
> 
> Name=New Login
> Exec=gdmflexiserver
> 
> Name=GIMP Image Editor
> Exec=gimp-remote-2.2 %U
> 
> Name=Text Editor
> Exec=gedit %U
> 
> Name=Add/Remove Programs
> Exec=/usr/bin/gksudo /usr/bin/gnome-app-install

Idem als update-manager, zie lager

> Name=Synaptic Package Manager
> Exec=synaptic

Idem

> Name=Volume Control
> Exec=gnome-volume-control
> 
> Name=GNOME BitTorrent
> Exec=gnome-btdownload
> 
> Name=Printing Notification Icon
> Exec=gnome-cups-icon
> 
> Name=Four-in-a-row
> Exec=/usr/games/gnect
> 
> Name=Mines
> Exec=/usr/games/gnomine
> 
> Name=Same GNOME
> Exec=/usr/games/same-gnome
> 
> Name=Mahjongg
> Exec=/usr/games/mahjongg
> 
> Name=Tali
> Exec=/usr/games/gtali
> 
> Name=Stones
> Exec=/usr/games/gnome-stones
> 
> Name=Ataxx
> Exec=/usr/games/gataxx
> 
> Name=Tetravex
> Exec=/usr/games/gnotravex
> 
> Name=Klotski
> Exec=gnotski
> 
> Name=Five or More
> Exec=/usr/games/glines
> 
> Name=Iagno
> Exec=/usr/games/iagno
> 
> Name=Robots
> Exec=/usr/games/gnobots2
> 
> Name=Nibbles
> Exec=/usr/games/gnibbles
> 
> Name=Gnometris
> Exec=/usr/games/gnometris
> 
> Name=Blackjack
> Exec=/usr/games/blackjack
> 
> Name=AisleRiot Solitaire
> Exec=/usr/games/sol
> 
> Name=FreeCell Solitaire
> Exec=/usr/games/sol --variation freecell
> 
> Name=PostScript Viewer
> Exec=ggv %U
> 
> Name=CD Database Server
> Exec=cddb-slave2-properties
> 
> Name=Volume monitor
> Exec=vumeter
> 
> Name=Recording level monitor
> Exec=vumeter -r
> 
> Name=CD Player
> Exec=gnome-cd
> 
> Name=Sound Recorder
> Exec=gnome-sound-recorder
> 
> Name=Multimedia Systems Selector
> Exec=gstreamer-properties
> 
> Name=Network Tools
> Exec=gnome-nettool
> 
> Name=System Monitor
> Exec=gnome-system-monitor
> 
> Name=System Log
> Exec=gnome-system-log
> 
> Name=Search for Files...
> Exec=gnome-search-tool
> 
> Name=Dictionary
> Exec=gnome-dictionary
> 
> Name=Floppy Formatter
> Exec=gfloppy
> 
> Name=GnomeMeeting
> Exec=gnomemeeting
> 
> Name=gThumb Image Viewer
> Exec=gthumb
> 
> Name=Character Map
> Exec=gucharmap
> 
> Name=Ubuntu Device Database
> Exec=hwdb-gui
> 
> Name=Firefox Web Browser
> Exec=firefox %u
> 
> Exec=/usr/bin/oocalc %U
> Name=OpenOffice.org Spreadsheet
> 
> Exec=/usr/bin/oodraw %U
> Name=OpenOffice.org Drawing
> 
> Exec=/usr/bin/ooimpress %U
> Name=OpenOffice.org Presentation
> 
> Exec=/usr/bin/oomath %U
> Name=OpenOffice.org Math
> 
> Exec=/usr/bin/oopadmin
> Name=OpenOffice.org Printer Administration
> 
> Exec=/usr/bin/ooffice slot:5500
> Name=OpenOffice.org From Template
> 
> Exec=/usr/bin/ooweb %U
> Name=OpenOffice.org Writer/Web
> 
> Exec=/usr/bin/oowriter %U
> Name=OpenOffice.org Word Processor
> 
> Name=Music Player
> Exec=rhythmbox
> 
> Name=Sound Juicer CD Ripper
> Exec=sound-juicer
> 
> Name=Totem Movie Player
> Exec=totem %U
> 
> Name=Terminal Server Client
> Exec=tsclient
> Exec=tsclient -f
> 
> Name=Networking
> Exec=gksudo network-admin
> 
> Name=Time and Date
> Exec=gksudo time-admin
> 
> Name=Users and Groups
> Exec=gksudo users-admin
> 
> Name=Shared folders
> Exec=gksudo shares-admin
> 
> Name=Ubuntu Update Manager
> Exec=gksudo /usr/bin/update-manager

Miss niet helemaal nodig op een livecd, als er plaatsgebrek dreigt.

> Name=Remote Desktop
> Exec=vino-preferences
> 
> Name=XChat IRC
> Exec=xchat
> 
> Name=xpdf
> Exec=xpdf

Ik zou voor evince gaan, als we een GNOME cd maken.

> Name=XSane Image scanning program
> Exec=xsane
> 
> Exec=xscreensaver-demo
> Name=Screensaver
> 
> Name=Help
> Exec=yelp
> 
> Name=XMMS
> Exec=xmms %U

XMMS? Als we al totem hebben?

Groetjes,
Ruben


--
Ruben Vermeersch (rubenv)
http://www.Lambda1.be/
[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]