[gnome-nl] Hallo AllemaalHallo,

Laat ik beginnen met me even voorstellen:

mijn naam is Roy Jacobusse en ik ben gevraagd door Erik Snoeijs om een nederlandse versie van de GNOME live-cd samen te stellen. Ondertussen is gftp vrolijk bezig de laatste .iso die ik heb gemaakt over te hevelen naar Erik's PC, dus ik verwacht wel een reactie van Erik over de prestaties.

Erik heeft mij ook verzocht een lijstje samen te stellen van de applicaties die op de live-cd staan. Volgens de Ubuntu FAQ (de live cd is gebaseerd op ubuntu-hoary) zijn deze dezelfde als bij een normale ge-instaleerde versie, hier volgt dus een uittreksel van mijn /usr/share/applications directory.
Namen plus de bijbehorende commando's van alles in de panels:

<waarschuwing, lijstje is lang>
Name=Image Viewer
Exec=eog %U

Exec=kcmshell kresources
Name=KDE Resources

Name=Bug Report Tool
Exec=bug-buddy --core

Name=Bug Report Tool
Exec=gnome-open https://bugzilla.ubuntu.com/

Name=Open Folder
Exec=nautilus %U

Name=Sessions
Exec=gnome-session-properties

Name=About GNOME
Exec=gnome-about

Name=Network Servers
Exec=nautilus network:

Name=File Browser
Exec=nautilus --no-desktop --browser %U

Name=Home Folder
Exec=nautilus

Name=Computer
Exec=nautilus computer:

Name=Mouse
Exec=gnome-mouse-properties

Name=Keyboard
Exec=gnome-keyboard-properties

Name=File Management
Exec=nautilus-file-management-properties

Name=About Ubuntu
Exec=yelp ghelp:about-ubuntu

Name=GNOME Font Viewer
Exec=gnome-font-viewer %u

Name=Apply theme
Exec=themus-theme-applier %u

Name=Keyboard
Exec=gnome-accessibility-keyboard-properties

Name=Assistive Technology Support
Exec=gnome-at-properties

Name=Preferred Applications
Exec=gnome-default-applications-properties

Name=Font
Exec=gnome-font-properties

Name=Desktop Background
Exec=gnome-background-properties %F

Name=Network Proxy
Exec=gnome-network-preferences

Name=Sound
Exec=gnome-sound-properties

Name=Theme
Exec=gnome-theme-manager

Name=Menus & Toolbars
Exec=gnome-ui-properties

Name=Keyboard Shortcuts
Exec=gnome-keybinding-properties

Name=New Login in a Nested Window
Exec=gdmflexiserver --xnest

Name=Windows
Exec=gnome-window-properties

Name=Screen Resolution
Exec=gnome-display-properties

Name=GNOME Control Center
Exec=gnome-control-center

Name=Evolution
Exec=evolution-2.2

Name=Evolution Mail
Exec=evolution --component=mail

Name=Archive Manager
Exec=file-roller %F

Name=Gaim Internet Messenger
Exec=gaim

Name=Calculator
Exec=gcalctool

Name=Configuration Editor
Exec=gconf-editor

Name=Terminal
Exec=gnome-terminal

Name=Root Terminal
Exec=gksudo /usr/bin/x-terminal-emulator

Name=Run as different user
Exec=gksuexec

Name=Login Screen Setup
Exec=gksudo gdmsetup

Name=New Login
Exec=gdmflexiserver

Name=GIMP Image Editor
Exec=gimp-remote-2.2 %U

Name=Text Editor
Exec=gedit %U

Name=Add/Remove Programs
Exec=/usr/bin/gksudo /usr/bin/gnome-app-install

Name=Synaptic Package Manager
Exec=synaptic

Name=Volume Control
Exec=gnome-volume-control

Name=GNOME BitTorrent
Exec=gnome-btdownload

Name=Printing Notification Icon
Exec=gnome-cups-icon

Name=Four-in-a-row
Exec=/usr/games/gnect

Name=Mines
Exec=/usr/games/gnomine

Name=Same GNOME
Exec=/usr/games/same-gnome

Name=Mahjongg
Exec=/usr/games/mahjongg

Name=Tali
Exec=/usr/games/gtali

Name=Stones
Exec=/usr/games/gnome-stones

Name=Ataxx
Exec=/usr/games/gataxx

Name=Tetravex
Exec=/usr/games/gnotravex

Name=Klotski
Exec=gnotski

Name=Five or More
Exec=/usr/games/glines

Name=Iagno
Exec=/usr/games/iagno

Name=Robots
Exec=/usr/games/gnobots2

Name=Nibbles
Exec=/usr/games/gnibbles

Name=Gnometris
Exec=/usr/games/gnometris

Name=Blackjack
Exec=/usr/games/blackjack

Name=AisleRiot Solitaire
Exec=/usr/games/sol

Name=FreeCell Solitaire
Exec=/usr/games/sol --variation freecell

Name=PostScript Viewer
Exec=ggv %U

Name=CD Database Server
Exec=cddb-slave2-properties

Name=Volume monitor
Exec=vumeter

Name=Recording level monitor
Exec=vumeter -r

Name=CD Player
Exec=gnome-cd

Name=Sound Recorder
Exec=gnome-sound-recorder

Name=Multimedia Systems Selector
Exec=gstreamer-properties

Name=Network Tools
Exec=gnome-nettool

Name=System Monitor
Exec=gnome-system-monitor

Name=System Log
Exec=gnome-system-log

Name=Search for Files...
Exec=gnome-search-tool

Name=Dictionary
Exec=gnome-dictionary

Name=Floppy Formatter
Exec=gfloppy

Name=GnomeMeeting
Exec=gnomemeeting

Name=gThumb Image Viewer
Exec=gthumb

Name=Character Map
Exec=gucharmap

Name=Ubuntu Device Database
Exec=hwdb-gui

Name=Firefox Web Browser
Exec=firefox %u

Exec=/usr/bin/oocalc %U
Name=OpenOffice.org Spreadsheet

Exec=/usr/bin/oodraw %U
Name=OpenOffice.org Drawing

Exec=/usr/bin/ooimpress %U
Name=OpenOffice.org Presentation

Exec=/usr/bin/oomath %U
Name=OpenOffice.org Math

Exec=/usr/bin/oopadmin
Name=OpenOffice.org Printer Administration

Exec=/usr/bin/ooffice slot:5500
Name=OpenOffice.org From Template

Exec=/usr/bin/ooweb %U
Name=OpenOffice.org Writer/Web

Exec=/usr/bin/oowriter %U
Name=OpenOffice.org Word Processor

Name=Music Player
Exec=rhythmbox

Name=Sound Juicer CD Ripper
Exec=sound-juicer

Name=Totem Movie Player
Exec=totem %U

Name=Terminal Server Client
Exec=tsclient
Exec=tsclient -f

Name=Networking
Exec=gksudo network-admin

Name=Time and Date
Exec=gksudo time-admin

Name=Users and Groups
Exec=gksudo users-admin

Name=Shared folders
Exec=gksudo shares-admin

Name=Ubuntu Update Manager
Exec=gksudo /usr/bin/update-manager

Name=Remote Desktop
Exec=vino-preferences

Name=XChat IRC
Exec=xchat

Name=xpdf
Exec=xpdf

Name=XSane Image scanning program
Exec=xsane

Exec=xscreensaver-demo
Name=Screensaver

Name=Help
Exec=yelp

Name=XMMS
Exec=xmms %U

Vriendelijke groeten,

Roy Jacobusse


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]