Re: gnome-nl Novell congresHmm, dat zou zeer mooi zijn. Wat we nu nog ernstig missen is GNOME-NL
media.
8 December is een woensdag. Ik weet niet of ik kan. Ik moet namelijk
werken. We zullen zien of dat verplaatst kan worden.

Groetjes,
Vincent

Op za, 27-11-2004 te 20:41 +0100, schreef B.Hakvoort:
> On Sat, 2004-11-27 at 20:29 +0100, Alex de Landgraaf wrote:
> > <snip>
> >  Zijn er trouwens al Gnome-NL
> > wallpapers/splashscreens? Toont wel meteen profi :-)
> 
> He mensen, een vriend van me wil hier waarschijnlijk wel naar kijken. Ik
> zal hem ff inlichten en aan het werk schoppen ;)
> 
> Met een beetje geluk horen we zeer binnenkort iets meer van hem.
> 
> Bart
> 
> 
> > 
> > Alex
> > 
> > _______________________________________________
> > gnome-nl-list mailing list
> > gnome-nl-list gnome org
> > http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-nl-list
> _______________________________________________
> gnome-nl-list mailing list
> gnome-nl-list gnome org
> http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-nl-list
-- 
Help mee met het vertalen van GNOME. Kijk op http://nl.gnome.org/ voor
meer info.

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME cryptographic signature[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]