Even voorstellen...Hallo iedereen,

Ik ben Wim Griffioen en ik ben vijftien jaar oud. Ik wil graag
meehelpen omdat ik Linux voor iedereen toegankelijk wil maken. Zelf
gebruik ik nu al drie jaar Linux en het bevalt met erg goed. Van het
begin af aan heb ik eigenlijk al Gnome gebruikt. Ik vind Gnome ook de
mooiste DM onder Linux.

-- 
-Wim Griffioen

There's only one way to learn Linux: Use it!!


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]