Re: Even voorstellen...ons 2004-11-17 klockan 21:43 +0100 skrev Wim Griffioen [>>Tuxman<<]:
> Hallo iedereen,
> 
> Ik ben Wim Griffioen en ik ben vijftien jaar oud. Ik wil graag
> meehelpen omdat ik Linux voor iedereen toegankelijk wil maken. Zelf
> gebruik ik nu al drie jaar Linux en het bevalt met erg goed. Van het
> begin af aan heb ik eigenlijk al Gnome gebruikt. Ik vind Gnome ook de
> mooiste DM onder Linux.

Please translate your mail into English, so that more than the Dutch
readers can understand it (personally, I think I'm able to decipher most
of it, but I'm confident that all people on this list aren't able to do
so). gnome-i18n, as all other gnome.org mailing lists unless otherwise
explicitly stated, is an English-language mailing list.


Christian[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]