[gnome-gl] chronojump - masterOla,

O novo estado do chronojump - master - po (Galego) é 'Corrixido'.
http://l10n.gnome.org/vertimus/chronojump/master/po/gl

Correccións

Desenvolvente -> Desenvolvedor
Soporte -> compatibilidade, asistencia, admisión... soporte só para o medio físico
«O Servidor está conectado.» -> ten coidado coas maiúsculas
Ou quizás non esté conectado a Internet -> Ou quizaIs non ESTEA conectado a Internet
firewall-> debasa (terminoloxía xa asentada)
Portos serie e USB típicos en Windows-> típicos non, comúns
Posibles -> posíbeis (usamos a forma posíbel polo que o plural é iregular)
Comprobar por unha nova versión -> Comprobar se existe unha nova versión
select - escoller non, seleccionados (escoller sería choose, pero nin neses casos, usa sempre seleccionar)
Trata sempre ao usuario de vostede salvo, loxicamente, cando esteas tratando con rapaces pequenos e o contexto do aplicativo o esixa.

Bo traballo meu!

Fran Diéguez
--
Esta é unha mensaxe automática enviada desde l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]