[DL] gnome-screenshot - masterHello,

The new state of gnome-screenshot — master — po (eesti) is now “Proofread”.
https://l10n.gnome.org/vertimus/gnome-screenshot/master/po/et

Märkimisväärsed parandused:

- Lõpujutumärk läbivalt muudetud - oli ” (99), peaks olema “ (66).
Relevantse EKI artikli võib leida siit:
http://keeleabi.eki.ee/?leht=8&id=270

- "Lõikelaud" muudetud "lõikepuhvriks", mis on levinum termin nii GNOME kui vaba tarkvara tõlgetes üldse. 
(Eelnevalt esines Screenshotis nii üht kui teist terminit.)

Liivia Lilleväli
--
This is an automated message sent from l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]