[DL] gnome-screenshot - masterHello,

A new comment has been posted on gnome-screenshot — master — po (eesti).
https://l10n.gnome.org/vertimus/gnome-screenshot/master/po/et

Kas olete kaalunud kasutada hoopis sõna "kuvatõmmis"? Seda on kasutatud rohkemas eestikeelses tarkvaras ning 
seda soovitab ka ÕS.

Madis 
--
This is an automated message sent from l10n.gnome.org.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]