commit: r3711 - /gnome/master/desktop/gdm.poAuthor: mattias
Date: Sun Mar 15 09:48:43 2015
New Revision: 3711

Log:
Tühiuuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gdm.po

Modified: gnome/master/desktop/gdm.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gdm.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gdm.po [utf-8] Sun Mar 15 09:48:43 2015
@@ -16,7 +16,7 @@
 "Project-Id-Version: GDM MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gdm&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-09-10 17:18+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-15 05:53+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-09-10 22:23+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
@@ -32,115 +32,32 @@
 msgstr "/dev/urandom pole märkseade"
 
 #, c-format
+msgid "Could not identify the current session."
+msgstr "Praegust seanssi pole võimalik tuvastada."
+
+#, c-format
+msgid "User unable to switch sessions."
+msgstr "Kasutajal pole võimalik seansse vahetada"
+
+#, c-format
+msgid "Could not identify the current seat."
+msgstr "Praegust olekut pole võimalik tuvastada."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The system is unable to determine whether to switch to an existing login "
+"screen or start up a new login screen."
+msgstr ""
+"Süsteem ei suuda otsustada, kas hüpata olemasolevale sisselogimiskuvale või "
+"käivitada uus."
+
+#, c-format
+msgid "The system is unable to start up a new login screen."
+msgstr "Süsteem ei suuda käivitada uut sisselogimiskuva."
+
+#, c-format
 msgid "could not find user \"%s\" on system"
 msgstr "kasutajat \"%s\" pole võimalik süsteemist leida"
-
-#, c-format
-msgid "No session available yet"
-msgstr "Ühtegi seannsi pole veel saadaval"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to look up UID of user %s"
-msgstr "Kasutaja %s UID-d ei leitud"
-
-msgid "no sessions available"
-msgstr "seansse pole saadaval"
-
-#, c-format
-msgid "No sessions for %s available for reauthentication"
-msgstr "Uuesti autentimiseks pole %s jaoks saadaval ühtegi seanssi"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to find session for user %s"
-msgstr "Kasutaja %s jaoks ei leitud seanssi"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to find appropriate session for user %s"
-msgstr "Kasutaja %s jaoks ei leitud sobivat seanssi"
-
-msgid "User doesn't own session"
-msgstr "Kasutajal pole seanssi"
-
-msgid "No session available"
-msgstr "Seanss pole saadaval"
-
-#, c-format
-msgid "%s: failed to connect to parent display '%s'"
-msgstr "%s: tõrge ühendumisel vanemkuvaga '%s'"
-
-#, c-format
-msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn't exist"
-msgstr ""
-"Server proovis luua uut protsessi kasutaja %s õigustes, kuid sellist "
-"kasutajat pole olemas"
-
-#, c-format
-msgid "Couldn't set groupid to %d"
-msgstr "Grupi ID'd (groupid) pole võimalik %d-ks seada"
-
-#, c-format
-msgid "initgroups () failed for %s"
-msgstr "tõrge initgroups() täitmisel %s jaoks"
-
-#, c-format
-msgid "Couldn't set userid to %d"
-msgstr "Kasutaja ID'd (userid) pole võimalik %d-ks seada"
-
-#, c-format
-msgid "%s: Could not open log file for display %s!"
-msgstr "%s: Kuva %s jaoks pole võimalik logifaili avada!"
-
-#, c-format
-msgid "%s: Error setting %s to %s"
-msgstr "%s: Viga signaali %s sättimisel signaaliks %s"
-
-#, c-format
-msgid "%s: Server priority couldn't be set to %d: %s"
-msgstr "%s: Serveri prioriteeti pole võimalik %d-ks seada: %s"
-
-#, c-format
-msgid "%s: Empty server command for display %s"
-msgstr "%s: Tühi serverikäsk kuva %s jaoks"
-
-msgid "Username"
-msgstr "Kasutajanimi"
-
-msgid "The username"
-msgstr "Kasutajanimi"
-
-msgid "Hostname"
-msgstr "Hostinimi"
-
-msgid "The hostname"
-msgstr "Hostinimi"
-
-msgid "Display Device"
-msgstr "Kuvaseade"
-
-msgid "The display device"
-msgstr "Kuvaseade"
-
-msgid "Could not create authentication helper process"
-msgstr "Autentimise abiprotsessi ei suudetud luua"
-
-msgid "Your account was given a time limit that's now passed."
-msgstr "Sinu konto oli ajaliselt piiratud. Piirang on nüüdseks ületatud."
-
-msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
-msgstr "Kahjuks see ei toiminud. Palun proovi uuesti."
-
-msgid "Username:"
-msgstr "Kasutajanimi:"
-
-msgid "Your password has expired, please change it now."
-msgstr "Sinu parool on aegunud. Palun muuda see nüüd ära."
-
-#, c-format
-msgid "no user account available"
-msgstr "kasutajakonto pole saadaval"
-
-msgid "Unable to change to user"
-msgstr "Kasutajat pole võimalik vahetada"
 
 msgid ""
 "Could not start the X server (your graphical environment) due to an internal "
@@ -153,23 +70,112 @@
 "jälilejõudmiseks süsteemi logisid.  Vahepeal on see kuva blokitud.  "
 "Probleemide kõrvaldamise järel palun taaskäivita GDM."
 
-#, c-format
+#, fuzzy
+msgid "No display available"
+msgstr "Seanss pole saadaval"
+
+msgid "No session available"
+msgstr "Seanss pole saadaval"
+
 msgid "Can only be called before user is logged in"
 msgstr "Seda saab kutsuda ainult enne kasutaja sisselogimist"
 
-#, c-format
 msgid "Caller not GDM"
 msgstr "Väljakutsuja pole GDM"
 
-msgid "User not logged in"
-msgstr "Kasutaja pole sisselogitud"
-
-#, c-format
-msgid "Currently, only one client can be connected at once"
-msgstr "Praegu saab ainult üks klient korraga ühenduda"
+msgid "Unable to open private communication channel"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn't exist"
+msgstr ""
+"Server proovis luua uut protsessi kasutaja %s õigustes, kuid sellist "
+"kasutajat pole olemas"
+
+#, c-format
+msgid "Couldn't set groupid to %d"
+msgstr "Grupi ID'd (groupid) pole võimalik %d-ks seada"
+
+#, c-format
+msgid "initgroups () failed for %s"
+msgstr "tõrge initgroups() täitmisel %s jaoks"
+
+#, c-format
+msgid "Couldn't set userid to %d"
+msgstr "Kasutaja ID'd (userid) pole võimalik %d-ks seada"
+
+#, c-format
+msgid "%s: Could not open log file for display %s!"
+msgstr "%s: Kuva %s jaoks pole võimalik logifaili avada!"
+
+#, c-format
+msgid "%s: Error setting %s to %s"
+msgstr "%s: Viga signaali %s sättimisel signaaliks %s"
+
+#, c-format
+msgid "%s: Server priority couldn't be set to %d: %s"
+msgstr "%s: Serveri prioriteeti pole võimalik %d-ks seada: %s"
+
+#, c-format
+msgid "%s: Empty server command for display %s"
+msgstr "%s: Tühi serverikäsk kuva %s jaoks"
+
+msgid "Username"
+msgstr "Kasutajanimi"
+
+msgid "The username"
+msgstr "Kasutajanimi"
+
+msgid "Hostname"
+msgstr "Hostinimi"
+
+msgid "The hostname"
+msgstr "Hostinimi"
+
+msgid "Display Device"
+msgstr "Kuvaseade"
+
+msgid "The display device"
+msgstr "Kuvaseade"
+
+msgid "Could not create authentication helper process"
+msgstr "Autentimise abiprotsessi ei suudetud luua"
+
+msgid "Your account was given a time limit that's now passed."
+msgstr "Sinu konto oli ajaliselt piiratud. Piirang on nüüdseks ületatud."
+
+msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
+msgstr "Kahjuks see ei toiminud. Palun proovi uuesti."
+
+msgid "Username:"
+msgstr "Kasutajanimi:"
+
+msgid "Your password has expired, please change it now."
+msgstr "Sinu parool on aegunud. Palun muuda see nüüd ära."
+
+#, c-format
+msgid "no user account available"
+msgstr "kasutajakonto pole saadaval"
+
+msgid "Unable to change to user"
+msgstr "Kasutajat pole võimalik vahetada"
+
+#, fuzzy
+msgid "GNOME Display Manager Wayland Session Launcher"
+msgstr "GNOME'i kuvahalduri sessioonitööline"
 
 msgid "Could not create socket!"
 msgstr "Soklit pole võimalik luua!"
+
+msgid "Run program through /etc/gdm/Xsession wrapper script"
+msgstr ""
+
+msgid "Listen on TCP socket"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "GNOME Display Manager X Session Launcher"
+msgstr "GNOME'i kuvahalduri sessioonitööline"
 
 #, c-format
 msgid "Cannot write PID file %s: possibly out of disk space: %s"
@@ -220,18 +226,6 @@
 msgid "GNOME Display Manager Session Worker"
 msgstr "GNOME'i kuvahalduri sessioonitööline"
 
-msgid "Display ID"
-msgstr "Kuva ID"
-
-msgid "ID"
-msgstr "ID"
-
-msgid "GNOME Display Manager Slave"
-msgstr "GNOME'i kuvahalduri ori"
-
-msgid "Login Window"
-msgstr "Sisselogimisaken"
-
 msgid "GNOME Shell"
 msgstr "GNOME Shell"
 
@@ -328,50 +322,26 @@
 "Mitu korda tohib kasutaja autentimine nurjuda, enne kui loobutakse ning "
 "naasetakse kasutaja valiku juurde."
 
+msgid "Select System"
+msgstr "Süsteemi valimine"
+
+msgid "XDMCP: Could not create XDMCP buffer!"
+msgstr "XDMCP: XDMCP puhvrit pole võimalik luua!"
+
+msgid "XDMCP: Could not read XDMCP header!"
+msgstr "XDMCP: XDMCP päise lugemine pole võimalik!"
+
+msgid "XDMCP: Incorrect XDMCP version!"
+msgstr "XDMCP: Vale XDMCP versioon!"
+
+msgid "XDMCP: Unable to parse address"
+msgstr "XDMCP: Aadressi pole võimalik analüüsida"
+
 msgid "Unable to create transient display: "
 msgstr "Lühiajalist kuva pole võimalik luua:"
 
 msgid "Unable to activate session: "
 msgstr "Seanssi pole võimalik aktiveerida:"
-
-#, c-format
-msgid "Could not identify the current session."
-msgstr "Praegust seanssi pole võimalik tuvastada."
-
-#, c-format
-msgid "User unable to switch sessions."
-msgstr "Kasutajal pole võimalik seansse vahetada"
-
-#, c-format
-msgid "Could not identify the current seat."
-msgstr "Praegust olekut pole võimalik tuvastada."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"The system is unable to determine whether to switch to an existing login "
-"screen or start up a new login screen."
-msgstr ""
-"Süsteem ei suuda otsustada, kas hüpata olemasolevale sisselogimiskuvale või "
-"käivitada uus."
-
-#, c-format
-msgid "The system is unable to start up a new login screen."
-msgstr "Süsteem ei suuda käivitada uut sisselogimiskuva."
-
-msgid "Select System"
-msgstr "Süsteemi valimine"
-
-msgid "XDMCP: Could not create XDMCP buffer!"
-msgstr "XDMCP: XDMCP puhvrit pole võimalik luua!"
-
-msgid "XDMCP: Could not read XDMCP header!"
-msgstr "XDMCP: XDMCP päise lugemine pole võimalik!"
-
-msgid "XDMCP: Incorrect XDMCP version!"
-msgstr "XDMCP: Vale XDMCP versioon!"
-
-msgid "XDMCP: Unable to parse address"
-msgstr "XDMCP: Aadressi pole võimalik analüüsida"
 
 msgid "Only the VERSION command is supported"
 msgstr "Ainult VERSION käsk on toetatud"
@@ -392,15 +362,57 @@
 msgid "- New GDM login"
 msgstr "- uus GDM sisselogimisaken"
 
-msgid "Unable to start new display"
-msgstr "Uut kuva pole võimalik luua"
-
 msgid "Screenshot taken"
 msgstr "Ekraanipilt on tehtud"
 
 #. Option parsing
 msgid "Take a picture of the screen"
 msgstr "Ekraani pildistamine"
+
+#~ msgid "No session available yet"
+#~ msgstr "Ühtegi seannsi pole veel saadaval"
+
+#~ msgid "Unable to look up UID of user %s"
+#~ msgstr "Kasutaja %s UID-d ei leitud"
+
+#~ msgid "no sessions available"
+#~ msgstr "seansse pole saadaval"
+
+#~ msgid "No sessions for %s available for reauthentication"
+#~ msgstr "Uuesti autentimiseks pole %s jaoks saadaval ühtegi seanssi"
+
+#~ msgid "Unable to find session for user %s"
+#~ msgstr "Kasutaja %s jaoks ei leitud seanssi"
+
+#~ msgid "Unable to find appropriate session for user %s"
+#~ msgstr "Kasutaja %s jaoks ei leitud sobivat seanssi"
+
+#~ msgid "User doesn't own session"
+#~ msgstr "Kasutajal pole seanssi"
+
+#~ msgid "%s: failed to connect to parent display '%s'"
+#~ msgstr "%s: tõrge ühendumisel vanemkuvaga '%s'"
+
+#~ msgid "User not logged in"
+#~ msgstr "Kasutaja pole sisselogitud"
+
+#~ msgid "Currently, only one client can be connected at once"
+#~ msgstr "Praegu saab ainult üks klient korraga ühenduda"
+
+#~ msgid "Display ID"
+#~ msgstr "Kuva ID"
+
+#~ msgid "ID"
+#~ msgstr "ID"
+
+#~ msgid "GNOME Display Manager Slave"
+#~ msgstr "GNOME'i kuvahalduri ori"
+
+#~ msgid "Login Window"
+#~ msgstr "Sisselogimisaken"
+
+#~ msgid "Unable to start new display"
+#~ msgstr "Uut kuva pole võimalik luua"
 
 #~ msgid "error initiating conversation with authentication system - %s"
 #~ msgstr "viga autentimissüsteemiga suhtluse alustamisel - %s"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]