commit: r3703 - /gnome/master/desktop/empathy.poAuthor: mattias
Date: Sun Mar 15 09:24:59 2015
New Revision: 3703

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/empathy.po

Modified: gnome/master/desktop/empathy.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/empathy.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/empathy.po [utf-8] Sun Mar 15 09:24:59 2015
@@ -11,8 +11,8 @@
 "Project-Id-Version: empathy MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-09-19 18:50+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-09-20 18:57+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-14 16:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-15 09:23+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
 "Language: et\n"
@@ -39,6 +39,27 @@
 msgid "chat;talk;im;message;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
 msgstr "vestlus;jutukas;jututuba;kiirsõnumid;irc;voip;gtalk;facebook;jabber;"
 
+msgid ""
+"Empathy is the official instant messaging application of the GNOME desktop "
+"environment.  Empathy can connect to AIM, MSN, Jabber (including Facebook "
+"and Google Talk), IRC, and many other messaging networks. You can chat with "
+"text, make audio and video calls, or even transfer files, depending on what "
+"your contact’s chat application allows."
+msgstr ""
+"Empathy on GNOME töölaua ametlik kiirsuhtlusrakendus. Empathy ühendub "
+"järgmiste vestlusvõrkudega: AIM, MSN, Jabber (sh Facebook ja Google Talk), "
+"IRC jpt. Sa võib vestelda tekstisõnumitega, teha audio- ja videokõnesid või "
+"isegi edastada faile, sõltuvalt sellest, mida kontakti vestlusrakendus "
+"võimaldab."
+
+msgid ""
+"Empathy provides integrated messaging for the GNOME desktop, so you’ll never "
+"miss a message.  You can respond to your contacts without even having to "
+"open Empathy!"
+msgstr ""
+"Empathy on GNOME töölauaga integreeritud, nii ei jää ükski sõnum kahe silma "
+"vahele. Kontaktidele saab vastata isegi ilma Empathyt avamata."
+
 msgid "Connection managers should be used"
 msgstr "Kas peab ühenduste haldureid kasutama"
 
@@ -971,6 +992,17 @@
 
 msgid "HOME"
 msgstr "KODU"
+
+#. translators: first argument is a phone number like +32123456 and
+#. * the second one is something like 'home' or 'work'.
+#, c-format
+msgid "Call %s (%s)"
+msgstr "Kõne %s (%s)"
+
+#. translators: argument is a phone number like +32123456
+#, c-format
+msgid "Call %s"
+msgstr "Kõne %s"
 
 msgid "_Block Contact"
 msgstr "_Blokeeri kontakt"
@@ -1575,43 +1607,6 @@
 #, c-format
 msgid "Server cannot find contact: %s"
 msgstr "Server ei leia kontakti: %s"
-
-msgid "No error message"
-msgstr "Veateade puudub"
-
-msgid "Instant Message (Empathy)"
-msgstr "Välksõnum (Empathy)"
-
-msgid ""
-"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
-"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
-"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
-"version."
-msgstr ""
-"Empathy on vaba tarkvara; te võite seda edasi levitada ja/või muuta "
-"vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele, nagu need on Vaba "
-"Tarkvara Fondi poolt avaldatud; kas Litsentsi versioon number 2 või "
-"(vastavalt teie valikule) ükskõik milline hilisem versioon."
-
-msgid ""
-"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
-"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
-"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
-"details."
-msgstr ""
-"Empathyt levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA IGASUGUSE "
-"GARANTIITA; isegi ilma KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDI GARANTIITA või "
-"SOBIVUSELE TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjade suhtes vaata GNU Üldist "
-"Avalikku Litsentsi."
-
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
-"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
-msgstr ""
-"Te peaks olema saanud GNU Üldise Avaliku Litsentsi koopia koos Empathyga, "
-"kui ei, siis võtke ühendust Free Software Foundation'iga, 51 Franklin "
-"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
 
 msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
 msgstr "Välksõnumivõrkude klient GNOME töölauale"
@@ -2729,7 +2724,7 @@
 msgid "No match found"
 msgstr "Vastavust ei leitud"
 
-msgid "You haven't added any contact yet"
+msgid "You haven't added any contacts yet"
 msgstr "Sa pole ühtegi kontakti veel lisanud"
 
 msgid "No online contacts"
@@ -2777,8 +2772,8 @@
 msgid "Help"
 msgstr "Abi"
 
-msgid "About Empathy"
-msgstr "Empathyst lähemalt"
+msgid "About"
+msgstr "Rakendusest"
 
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Lõpeta"
@@ -2807,6 +2802,46 @@
 
 msgid "Integrate your IM accounts"
 msgstr "Integreeri oma IM kontod"
+
+#~ msgid "No error message"
+#~ msgstr "Veateade puudub"
+
+#~ msgid "Instant Message (Empathy)"
+#~ msgstr "Välksõnum (Empathy)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
+#~ "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+#~ "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
+#~ "any later version."
+#~ msgstr ""
+#~ "Empathy on vaba tarkvara; te võite seda edasi levitada ja/või muuta "
+#~ "vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele, nagu need on Vaba "
+#~ "Tarkvara Fondi poolt avaldatud; kas Litsentsi versioon number 2 või "
+#~ "(vastavalt teie valikule) ükskõik milline hilisem versioon."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+#~ "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+#~ "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
+#~ "more details."
+#~ msgstr ""
+#~ "Empathyt levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA IGASUGUSE "
+#~ "GARANTIITA; isegi ilma KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDI GARANTIITA või "
+#~ "SOBIVUSELE TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjade suhtes vaata GNU "
+#~ "Üldist Avalikku Litsentsi."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
+#~ "with Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+#~ "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
+#~ msgstr ""
+#~ "Te peaks olema saanud GNU Üldise Avaliku Litsentsi koopia koos Empathyga, "
+#~ "kui ei, siis võtke ühendust Free Software Foundation'iga, 51 Franklin "
+#~ "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
+
+#~ msgid "About Empathy"
+#~ msgstr "Empathyst lähemalt"
 
 #~ msgid "Empathy can use the network to guess the location"
 #~ msgstr "Empathy tohib kasutada võrku asukoha arvamiseks"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]