commit: r3702 - /gnome/master/desktop/brasero.poAuthor: mattias
Date: Sun Mar 15 09:21:02 2015
New Revision: 3702

Log:
Uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/brasero.po

Modified: gnome/master/desktop/brasero.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/brasero.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/brasero.po [utf-8] Sun Mar 15 09:21:02 2015
@@ -13,8 +13,8 @@
 "Project-Id-Version: brasero master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=brasero&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-09-11 20:06+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-09-20 21:08+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-15 04:02+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-15 04:35+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
 "Language: et\n"
@@ -23,6 +23,26 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+
+msgid ""
+"Brasero is a application to burn CD/DVD for the GNOME Desktop. It is "
+"designed to be as simple as possible and has some unique features to enable "
+"users to create their discs easily and quickly."
+msgstr ""
+"Brasero on CD ja DVD plaatide kirjutamise rakendus GNOME töölaual. See on "
+"tehtud nii lihtsaks kui võimalik ning sisaldab mõningaid unikaalseid "
+"võimalusi, tänu millele on plaatide kirjutamine lihtne ja kiire."
+
+msgid ""
+"Brasero can create, copy and burn Data and Audio CD/DVDs. It fully supports "
+"CD-TEXT, multisession and joliet extensions. You can simply drag and drop "
+"files from other local applications or from remote shared drives to easily "
+"burn them to a disc."
+msgstr ""
+"Braseroga saab luua, kopeerida ja kirjutada andme- ja audio CD ja DVD "
+"plaate. See toetab CD-TEXT vormingut, multisessioone ning jolieti laiendusi. "
+"Paatide kirjutamiseks võid lohistada faile kaustadest, teistest rakendustest "
+"või kaugketastelt, et need mugavalt plaadile kirjutada."
 
 msgid "Brasero"
 msgstr "Brasero"
@@ -3634,56 +3654,6 @@
 msgid "Please only add files with video content"
 msgstr "Palun lisa ainult videosisuga faile"
 
-#, c-format
-msgid "File is not a valid .desktop file"
-msgstr "See ei ole sobiv .desktop fail"
-
-#, c-format
-msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
-msgstr "Tundmatu .desktop fail, versioon '%s'"
-
-#, c-format
-msgid "Starting %s"
-msgstr "%s käivitamine"
-
-#, c-format
-msgid "Application does not accept documents on command line"
-msgstr "Rakendus ei nõustu käsureal osutatud failidega"
-
-#, c-format
-msgid "Unrecognized launch option: %d"
-msgstr "Tundmatu käivitusvalik: %d"
-
-#, c-format
-msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
-msgstr ""
-"Dokumendi URI-sid pole võimalik 'Liik=Viit' tüüpi töölauakirjetele edastada"
-
-#, c-format
-msgid "Not a launchable item"
-msgstr "Pole käivitatav kirje"
-
-msgid "Disable connection to session manager"
-msgstr "Seansihalduse ühenduse keelamine"
-
-msgid "Specify file containing saved configuration"
-msgstr "Määra salvestatud häälestusfaili asukoht"
-
-msgid "FILE"
-msgstr "FAIL"
-
-msgid "Specify session management ID"
-msgstr "Määra seansihalduse ID"
-
-msgid "ID"
-msgstr "ID"
-
-msgid "Session management options:"
-msgstr "Seansihalduse valikud:"
-
-msgid "Show session management options"
-msgstr "Seansihalduse valikute näitamine"
-
 msgid "[URI] [URI] …"
 msgstr "[URI] [URI] …"
 
@@ -3691,6 +3661,50 @@
 msgid "Please type \"%s --help\" to see all available options\n"
 msgstr "Kõigi saadavalolevate valikute nägemiseks kirjuta \"%s --help\"\n"
 
+#~ msgid "File is not a valid .desktop file"
+#~ msgstr "See ei ole sobiv .desktop fail"
+
+#~ msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
+#~ msgstr "Tundmatu .desktop fail, versioon '%s'"
+
+#~ msgid "Starting %s"
+#~ msgstr "%s käivitamine"
+
+#~ msgid "Application does not accept documents on command line"
+#~ msgstr "Rakendus ei nõustu käsureal osutatud failidega"
+
+#~ msgid "Unrecognized launch option: %d"
+#~ msgstr "Tundmatu käivitusvalik: %d"
+
+#~ msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
+#~ msgstr ""
+#~ "Dokumendi URI-sid pole võimalik 'Liik=Viit' tüüpi töölauakirjetele "
+#~ "edastada"
+
+#~ msgid "Not a launchable item"
+#~ msgstr "Pole käivitatav kirje"
+
+#~ msgid "Disable connection to session manager"
+#~ msgstr "Seansihalduse ühenduse keelamine"
+
+#~ msgid "Specify file containing saved configuration"
+#~ msgstr "Määra salvestatud häälestusfaili asukoht"
+
+#~ msgid "FILE"
+#~ msgstr "FAIL"
+
+#~ msgid "Specify session management ID"
+#~ msgstr "Määra seansihalduse ID"
+
+#~ msgid "ID"
+#~ msgstr "ID"
+
+#~ msgid "Session management options:"
+#~ msgstr "Seansihalduse valikud:"
+
+#~ msgid "Show session management options"
+#~ msgstr "Seansihalduse valikute näitamine"
+
 #~ msgid "Results %i–%i (out of %i)"
 #~ msgstr "Tulemused %i–%i (kokku %i-st)"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]