commit: r3697 - /gnome/master/desktop/gnome-control-center.poAuthor: mattias
Date: Tue May 13 10:40:04 2014
New Revision: 3697

Log:
Tühine uuendus

Modified:
    gnome/master/desktop/gnome-control-center.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-control-center.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-control-center.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-control-center.po [utf-8] Tue May 13 10:40:04 2014
@@ -17,8 +17,8 @@
 "Project-Id-Version: GNOME Control Center MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "control-center&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-04-15 07:12+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-04-15 20:17+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-05-13 06:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-05-13 10:38+0300\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
 "Language: et\n"
@@ -669,9 +669,6 @@
 msgid "Language"
 msgstr "Keel"
 
-msgid "_Done"
-msgstr "_Valmis"
-
 #. Translators: This is the full date and time format used in 12-hour mode.
 msgid "%e %B %Y, %l:%M %p"
 msgstr "%e. %B %Y, %l:%M %p"
@@ -874,6 +871,9 @@
 msgstr ""
 "Paneel;Projektor;xrandr;Ekraan;Resolutsioon;Eraldusvõime;Lahutusvõime;"
 "Värskendamissagedus;"
+
+msgid "Wayland"
+msgstr "Wayland"
 
 #. TRANSLATORS: AP type
 msgid "Unknown"
@@ -1225,6 +1225,9 @@
 msgid "Custom Shortcut"
 msgstr "Kohandatud kiirklahv"
 
+msgid "_Add"
+msgstr "_Lisa"
+
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Nimi:"
 
@@ -1721,9 +1724,6 @@
 
 msgid "New Profile"
 msgstr "Uus profiil"
-
-msgid "_Add"
-msgstr "_Lisa"
 
 msgid "VPN"
 msgstr "VPN"
@@ -3470,9 +3470,6 @@
 msgid "30 seconds"
 msgstr "30 sekundit"
 
-msgid "Immediately"
-msgstr "Koheselt"
-
 msgid "1 day"
 msgstr "1 päev"
 
@@ -3510,14 +3507,14 @@
 "Ajaloo mäletamine teeb hiljem asjade leidmise lihtsamaks. Neid kirjeid ei "
 "jagata kunagi üle võrgu."
 
+msgid "_Recently Used"
+msgstr "_Hiljuti kasutatud"
+
+msgid "Retain _History"
+msgstr "Säilita _ajalugu"
+
 msgid "Cl_ear Recent History"
 msgstr "_Puhasta hiljutine ajalugu"
-
-msgid "_Recently Used"
-msgstr "_Hiljuti kasutatud"
-
-msgid "Retain _History"
-msgstr "Säilita _ajalugu"
 
 msgid "The Screen Lock protects your privacy when you are away."
 msgstr "Ekraanilukk kaitseb sinu privaatsust, kuni sa ära oled."
@@ -3562,11 +3559,11 @@
 "Kõik meie kogutavad andmed tehakse anonüümseks ning me ei jaga sinu andmeid "
 "mitte kunagi kellegi kolmandaga."
 
+msgid "_Send software usage statistics"
+msgstr "_Tarkvarakasutuse statistika saatmine"
+
 msgid "Privacy Policy"
 msgstr "Privaatsuse tagamine"
-
-msgid "_Send software usage statistics"
-msgstr "_Tarkvarakasutuse statistika saatmine"
 
 msgctxt "measurement format"
 msgid "Imperial"
@@ -4116,11 +4113,11 @@
 msgid "Visual Alerts"
 msgstr "Visuaalsed märguanded"
 
+msgid "_Test flash"
+msgstr "Proovi _välku"
+
 msgid "Use a visual indication when an alert sound occurs."
 msgstr "Hoiatusheliga koos hoiatatakse ka visuaalselt"
-
-msgid "_Test flash"
-msgstr "Proovi _välku"
 
 msgid "Flash the _window title"
 msgstr "_Akna pealkirja vilgutamine"
@@ -4422,6 +4419,9 @@
 "Ühendu internetti, et lisada\n"
 "ettevõtte sisselogimiskontosid."
 
+msgid "Add User"
+msgstr "Lisa kasutaja"
+
 #. Translators: This button enrolls the computer in the domain in order to use enterprise logins.
 msgid "_Enroll"
 msgstr "_Registreeri"
@@ -4500,6 +4500,12 @@
 msgid "Login History"
 msgstr "Sisselogimiste ajalugu"
 
+msgid "Change Password"
+msgstr "Parooli muutmine"
+
+msgid "Ch_ange"
+msgstr "_Muuda"
+
 msgid "_Verify New Password"
 msgstr "_Kinnita uus parool"
 
@@ -4508,9 +4514,6 @@
 
 msgid "Current _Password"
 msgstr "Praegune _parool"
-
-msgid "Ch_ange"
-msgstr "_Muuda"
 
 msgid "Add User Account"
 msgstr "Lisa kasutajakonto"
@@ -4691,10 +4694,6 @@
 msgid "Failed to add account"
 msgstr "Konto lisamine nurjus"
 
-msgid "This will be used to name your home folder and can't be changed."
-msgstr ""
-"Seda kasutatakse kodukausta nimena ning seda pole võimalik hiljem muuta."
-
 msgid "Passwords do not match."
 msgstr "Paroolid ei klapi."
 
@@ -4726,9 +4725,6 @@
 
 msgid "Unable find the domain. Maybe you misspelled it?"
 msgstr "Domeeni ei leitud. Võib-olla kirjutasid selle valest?"
-
-msgid "Add User"
-msgstr "Lisa kasutaja"
 
 #. Create enterprise toggle button.
 msgid "_Enterprise Login"
@@ -4985,22 +4981,26 @@
 msgstr "Minu konto"
 
 #, c-format
-msgid "A user with the username '%s' already exists"
-msgstr "Kasutajanimi '%s' on juba kasutusel"
-
-#, c-format
-msgid "The username is too long"
-msgstr "Kasutajanimi on liiga pikk"
-
-msgid "The username cannot start with a '-'"
-msgstr "Kasutajanimi ei tohi alata märgiga '-'"
+msgid "A user with the username '%s' already exists."
+msgstr "Kasutajanimi '%s' on juba kasutusel."
+
+#, c-format
+msgid "The username is too long."
+msgstr "Kasutajanimi on liiga pikk."
+
+msgid "The username cannot start with a '-'."
+msgstr "Kasutajanimi ei tohi alata märgiga '-'."
 
 msgid ""
 "The username should only consist of lower and upper case letters from a-z, "
-"digits and any of characters '.', '-' and '_'"
+"digits and any of characters '.', '-' and '_'."
 msgstr ""
 "Kasutajanimi peaks koosnema ladina suur- ja väiketähtedest, numbritest ning "
-"märkidest '.', '-' ja '_'"
+"märkidest '.', '-' ja '_'."
+
+msgid "This will be used to name your home folder and can't be changed."
+msgstr ""
+"Seda kasutatakse kodukausta nimena ning seda pole võimalik hiljem muuta."
 
 #. Translators: This is a date format string in the style of "Feb 24".
 msgid "%b %e"
@@ -5308,6 +5308,12 @@
 
 msgid "Preferences;Settings;"
 msgstr "Eelistused;Sätted;Seaded;Seadistused;"
+
+#~ msgid "_Done"
+#~ msgstr "_Valmis"
+
+#~ msgid "Immediately"
+#~ msgstr "Koheselt"
 
 #~ msgid "Flickr"
 #~ msgstr "Flickr"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]